När är det påsklov 2023?

Påsklovet 2023 är antingen veckan innan eller veckan efter påsken.

Påsklovet varierar

Datumet för påsken varierar så man kan inte generellt säga vilket datum påsklovet är utan det är olika från år till år. Påsklovet skiljer också beroende på var i landet du befinner dig.

Kan skilja många veckor från år till år

Påskdagen är alltid på en söndag och kan som tidigast vara 22 Mars och som senast 25 April. Påsklovet infinner sig därför alltid mellan vecka 12 och vecka 17.

Påsklov i Stockholm och Uppsala

  • Skolorna i Stockholm och Uppsala brukar ha påsklov innan påsken.

Påsklov i Västsverige, Skåne, Göteborg och Malmö

  • I Västsverige, Skåne, Göteborg och Malmö har skolorna påsklov ibland innan och ibland efter påsk.

Datum för påsklovet

Läs mer om påsklovet på – pasklov.se